About Us

Home About Us

  • By Admin
  • 10 October 2017

ELASTYCZNY KALENDARZ OPIEKI


opieka krótkoterminowa – jesteśmy w stanie zaopiekować się bliską Państwu osobą np. kilka godzin w trakcie dnia, na czas załatwiania spraw urzędowych, wizyt lekarskich itp.,


opieka długoterminowa – zapewniamy stałą opiekę osobom niesamodzielnym, przewlewkle chorym oraz osobom leżącym, potrzebującym wsparcia w formie opieki godzinowej lub opieki z zamieszkaniem,


opieka wytchnieniowa – opiekę nad starszymi lub niesamodzielnymi bliskimi najczęściej sprawuje rodzina. Często warto jednak skorzystać z profesjonalnej pomocy opiekuna, który wesprze w codziennych obowiązkach opiekuńczych. Idealnym rozwiązaniem jest opieka wytchnieniowa, która może być świadczona w zależności od potrzeb rodziny i osoby, którą się opiekuje.Post a Comment